โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ INDEPENDENT STUDY (IS) ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่