โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 089-572-3889
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


43100820 0 20201203 145651
นายวุฒิไกร คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 089-274-7594

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

43100820 0 20201203 145651
นายอาทร พุฒช่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 089-944-1340
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43100820 0 20201203 145651 

  นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 โทรศัพท์ : 087-489-8221
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นส.รัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง 

 นส.รัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 065-332-3950
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.