โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่าย ตชด 244 จังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่