โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง รองผู้อำนายการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนน่าอยู่น่ารู้น่าเรียน ประจำเดือนธันวาคมให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่