โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 17 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุดโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมี นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงอาหารโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี่