โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี