โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นายเฉลิม นาคเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

43100820 0 20201203 145651 
นายสากล คล่องดี
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวอัจฉรา หนูยศ
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายอนุศักดิ์ นะตา
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นายดำรงเดช เวียงอินทร์
พนักงานราชการ

43100820 0 20201203 145651
นายณัฐวุฒิ มุ่งร่วมกลาง
พนักงานราชการ