โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นายเจริญ แสดงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

43100820 0 20201203 145651
นางสุวาทิณี คำสา
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางจิราภรณ์ ไชยพร
ครู

43100820 0 20201203 145651
นายสมประสงค์  โพธิ์น้ำเที่ยง
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง
ครูชำนาญการ