โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
          6 กันยายน 2564 โรงเรียนจัดโครงการอบรมแกนนำวัยใสใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค และโครงการการพัฒนาคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ในรูปแบบ ON-LINE โดยมีนายอาทร พุฒช่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 

  • 9 มี.ค.64 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ทีม (science show) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ที่ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ชั้น ม.มัธยมศึกษาตอนปลาย และรองชนะลิศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 15 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

          นายสุรชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูนำเอกสารประกอบการเรียน on-hand รอบที่2 ไปส่งให้กับ ผู้นำหมู่บ้านเพื่อที่จะส่งมอบให้กับนักเรียนใช้ประกอบการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ covid -19 โดยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมจะเริ่มแจกเอกสาร on-hand รอบที่2 ให้กับนักเรียนทุกหมู่บ้านให้ครบตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2564

  • ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารวมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐาน และทดสอบวิชาพิเศษ เมื่อโดยมีนายอาทร พุฒช่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

          29-30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

          โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


ขยี้ตารัวๆ "กิ๊ก สุวัจนี" สลัดลุคนางร้าย มาเป็นสาวหวาน หน้าเด็กมาก
  • 3 มีนาคม 2564 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563
    โดยมี นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาทิตยวงศ์ 

          14 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 อันดับ 1 ได้แก่ พรรค ค.ส.ช. ด้วยคะแนนเสียง 542 คะแนน 

  • 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน โดยนายสุระชัย นาอุดม นายอาทร พุฒช่อ นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ออกนิเทศการสอนตามโครงการบูรณาการชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • 25 มิถุนายน 2564 นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด นางสาวชัญญา  สายโน และนางสาวอารียา  บุญเพิ่ม ได้บริจาคเงินทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ภาษาไทยได้สูงสุดปีการศึกษา 2563 และนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีจิตอาสา ความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 4 ทุน

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

ห้องเรียนออนไลน์

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

วันนี้212
เมื่อวานนี้201
อาทิตย์นี้212
เดือนนี้6429
รวม46309

Who Is Online

1
Online

2564-11-29