โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง จาก ท่านนายกแว่นฟ้า ทองศรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์