โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการแข่งขันจรวดขวดน้ำสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
ดาวน์โหลดมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปี 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สืบสานปณิธานกวี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ปี 2566
ดาวน์โหลดภาพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ประชาชนควรรู้โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
ดาวน์โหลดภาพอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยการเต้นเพื่อนักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพพิธีรับมอบตำแหน่งให้แก่สภานักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพพิธีรับมอบตำแหน่งให้แก่สภานักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรมโครงการวัยเรียนวัยรุ่นปากคาดพิทย์รอบรู้สุขภาพ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมติวเข้มเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขันcover dance ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมจัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมบรรยากาศการทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนในโครงการยุวชนประกันภัย
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรมนักเรียน ICT ประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเลี้ยงรับและเลี้ยงส่ง บุคลากร

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลดภาพการนำเสนองานโรงเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ สพม.บึงกาฬโมเดล
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรม ICT ประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม 6 กรกฏาคม 2565 พิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ ได้รับรางวัล โครงการห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้น่าเรียน ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพร่วมประเพณีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอปากคาด ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ดาวน์โหลดภาพโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy ISMP Camp ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล,นักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ที่เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดมหาสารคาม
ดาวน์โหลดภาพจัดติว NetSat ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม​การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์​ เนื่องในสัปดาห์คณิตศาสตร์​ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่​ 2​ -​ 17 สิงหาคม​ 2565
ดาวน์โหลดภาพรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาห้องสมุด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ดาวน์โหลดภาพมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2565
ดาวน์โหลดภาพมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ ได้รับรางวัล โครงการห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้น่าเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม
ดาวน์โหลดภาพโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยการเต้น เพื่อนักเรียนห่างไกลยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ครูสุรชาติ นาถธีระพงษ์
ดาวน์โหลดภาพจัดกิจกรรมเลี้ยงรับและเลี้ยงส่ง บุคลากร 27 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดภาพมอบรางวัล และ กล่าวชมเชยให้กำลังใจแก่นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ดาวน์โหลดภาพพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นครพนม จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่18
ดาวน์โหลดภาพกองทุนพี่ช่วยน้อง ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพPPK Sports Day วันที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการประกวด Miss Angel Queen วันเยาวชนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันวชิราวุธ (ถวายราชสดุดี) ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตโซ่-ปากคาด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดบึงกาฬ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตโซ่-ปากคาด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดบึงกาฬ 2
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee และการแข่งขัน Quiz ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมวัน Christmas
ดาวน์โหลดภาพการแข่งขัน Spelling Bee และการแข่งขัน Quiz ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมวัน Christmas
ดาวน์โหลดภาพพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ดาวน์โหลดภาพการแข่งขัน Pictorial Writing ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมวัน Christmas
ดาวน์โหลดภาพมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนแก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ปีการศึกษา 2565