โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
 • นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศแก่ นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมในการประกวดเรียงความ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
  • สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย
   นางสาวณัฐชยา สารกอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
   นางสาวชาลิสา จำเริญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
   นางสาวบริมาส หลานวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
 • ควบคุมและฝึกสอนโดยคุณครูจันทร์ศรี โหน่งกดหลด

3

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล