โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง
ครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ