โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุรชัย สดไธสง
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ