โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชนะเลิศการแข่งขันวัสดุธรรมชาติสู่สวนถาดมีชีวิต งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี2566