โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
🎉ทีมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนปากคาดพิทยาคม BC STUDIO ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ โครงการ Digi camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
และดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลภายในงาน💙❤️