โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนปากคาดพิทยาคม BC STUDIO
🥇🥇 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ