โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

📣ประชาสัมพันธ์ 📣 เข้าเยี่ยมชม ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม #และให้คะแนน ในงาน นิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรมสถานศึกษาออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)

 ที่ลิงก์เว็บไซต์ https://kspwebinar.com
4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล