โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จึงขอร่วมแสดงพลังในการขจัดปัญหายาเสพติด ให้สิ้นไป

 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล