โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปากคาดพิทยาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาฟิสิกส์
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาเคมี
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาชีววิทยา
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพประกวดวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแข่งขัน Fashion Reuse-Design2022

กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

นักเรียนสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล