โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 15-16 กันยายน 2566 นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมและคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ให้ดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ISMP ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี