โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปากคาด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถี เพื่อป้องกันการท้องก่อนวัย แก่นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ณ ห้องประชุมพรานบุญ