โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม พร้อมด้วยนายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ได้พบปะพูดคุยชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องผลการเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม C,D ณ ห้องประชุมพรานบุญ