โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Robotics & STEAM Education
ให้แก่นักเรียน ห้องเรียน แผนการเรียน ISMP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ คือ
-การออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบล้อ
-การออกแบบการเคลื่อนที่หุ่นยนต์แบบขา โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสมองในการควบคุม
-การทำงาน ตรวจสอบ สั่งงานโดยไม่ใช้ Microcontroller
- กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงก์นี้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ