โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม และคณะผู้บริหารและครูในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด ให้การต้อนรับ ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานในพื้นที่สหาวิทยาเขตโซ่-ปากคาด ณ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

 

2

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล