ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ"การสร้างคนดีมีวินัย" STARS STEMS
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลจากการแข่งขันบึงกาฬทริปเปิ้ลเกมส์ครั้งที่1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่6 ชิงถ้วยรัฐมนตรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าววิชาการ
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 3/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 2/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 1/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 62
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารวิชาการสำหรับนักเรียน
คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน 26 ส.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16 ก.ค. 62
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 16 พ.ค. 62
แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน 16 พ.ค. 62
แบบฟอร์มใบคำร้องขอย้ายนักเรียน 16 พ.ค. 62
ข่าวฝากจากกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายชุดพละ
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ปลาย ผมยาว
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ปลาย
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย ม.ปลาย
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ต้น
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย ม.ต้น
ข่าวการศึกษา
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน