ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการคัดเลือกสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 "ระดับภูมิภาค" เรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ School in School จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 30 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 64
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 ม.ค. 64
VDO กีฬาภายในโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 22 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย จาก สพฐ. 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 04 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแข่งกีฬา(ROV) ประจำปี 2563 02 ม.ค. 64
ดาวโหลดไฟล์เกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 28 ธ.ค. 63
ดาวน์โหลดตารางเรียนเทอม 2/2563 01 ธ.ค. 63
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 27 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ 21 ม.ค. 64
ร่างประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน 21 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ 21 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ 21 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ด้วยวิธีประ 27 ส.ค. 63
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
รอบรั้วฟ้า-แดง
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 21
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 20
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 19
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 18
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 17
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 16
จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอยายมุข
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance อีซูซุ จังหวัดบึงกาฬ
ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดและวันเยาวชนแห่งชาติประจำ ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
จดหมายข่าววิชาการ
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 1/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 3/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 2/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 1/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 62
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการคัดเลือกสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 "ระดับภูมิภาค" เรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ School in School จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายพัฒนดล นิโครธนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน เก่งและดี ☝ TO BE NUMBER ONE IDOL 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันต่อในระดับประเทศ
ทีมบาสเก็ตบอลโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเก็ตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดบึงกาฬ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
ได้รับมอบเกียรติบัตรด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจาก สพม.21
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขัน DANCERCISE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศการประกวดการออกกำลังกายที่มีการประยุกต์ใช้คีตะมวยไทย
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กระดานถาม-ตอบ (Q&A) (286/0) 03 ก.ย. 63
รับเรื่องร้องเรียน
ภาพกิจกรรมใน Facebook
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน