โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มเรียน โดยยึดการมาเรียนตามตารางเรียน ตารางสอนเดิม ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล