โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในโรงเรียนปากคาดพิทยาคมผ่านทางช่องทางนี้ค่ะ

ฟอร์มติดต่อ