โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2563-2566