โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • โรงเรียนปากคาดพิทยาคมนำปัจจัยร่วมทำบุญกับกองกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลปากคาด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีนายเจริญ แดงเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะครูเป็นตัวแทน ณ ตลาดสดปากคาด

4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล