โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 รับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยโรงพยาบาลปากคาดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากคาด มีผู้บริหารและคณะครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากคาดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากคาดทุกท่านค่ะ

4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล