โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมต้อนรับนางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูจิต

  • โรงเรียนปากคาดพิทยาคมนำปัจจัยร่วมทำบุญกับกองกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลปากคาด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีนายเจริญ แดงเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะครูเป็นตัวแทน ณ ตลาดสดปากคาด

  • ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

  • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 รับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยโรงพยาบาลปากคาดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากคาด มีผู้บริหารและคณะครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากคาดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากคาดทุกท่านค่ะ

  • โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล