โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐสิทธิ์ รัดรองใต้
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ