โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • ด้วยโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรายวัน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 350 บาท รายละเอียดโปรดคลิกที่รูปภาพ

4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล