โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

ในวันที่ 26 -30 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนงดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ และให้นักเรียนได้ทำภาระงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จและเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาค

 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล