โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็น 7 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่ม และประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น 7 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังภาพ

3

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล