โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

📣📣ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านน้ำดื่ม📣📣
ตามประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง การประมูลร้านน้ำดื่ม ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นั้น
ผู้ที่ชนะการประมูล ได้แก่ นางสาวสาวิตรี พลภักดี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
400,999.00 บาท (สี่แสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์ประกาศด้านล่าง

โรงเรียนสุจริต

banner 8

วิทยาศาสตร์พลังสิบ

banner 8

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล