โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

📣ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 💙❤️
📍ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้
1. ให้จัดเตรียมเอกสารการมอบตัวตามกำหนดการที่แจ้งไว้และมามอบตัวในวันเวลาที่กำหนด
2. การมอบตัวต้องให้มีผู้ปกครองมามอบตัวด้วย
3. กรณีนักเรียนติดโควิดหรือเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักตัว ให้ผู้ปกครองมามอบตัวแทน
**หมายเหตุ ม.1 ไม่ต้องมารายงานตัวที่โรงเรียนในวันที่ 30 มีนาคม 2565
รายละเอียดแผนผังสถานที่รับมอบตัว กำหนดการมอบตัว และแนวปฏิบัติสำหรับการมอบตัวดังรูปภาพด้านล่าง

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล