โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม เรียนรู้ทบทวนเนื้อหา เรื่อง นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ หรือทบทวนเนื้อหา เรื่อง นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย ได้ทางเว็บไซต์ << www.thaistopbully.org >> นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สำหรับโรงเรียนไหนที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ มากที่สุด 2 อันดับแรกมีรางวัลมอบให้เป็นรายโรงเรียน4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล