โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด PPK MUSIC AWARD ร่วมกับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด PPK MUSIC AWARD ร่วมกับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)🛎 🕹สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม /สมัครได้ที่ Web site TO BE NUMBER ONE 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล