ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(รางวัลเสมาพิทักษ์)
ชื่ออาจารย์ : นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,13:18  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.ปลาย และ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2559,14:33  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นางกิติยา ชาวหนอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2559,14:32  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันA-math ในงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารารัตน์ ชนชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:14  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรางวัลโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนีกร ไชยคำภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2559,11:07  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ปปช.พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ในการแข่งขันการประกวดการพูด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28-29 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมโฆษะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันแ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,13:02  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:58  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางเจนจิรา แสนไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:55  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางบุญสม นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:51  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นายทิฏฐานุ นาคเสน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:44  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..