ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันA-math ในงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายสรศักดิ์ ยอดคีรีและเด็กหญิงพรนิภา พินทา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:10   อ่าน 481 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประกวดการพูดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวนันทนา ดอนสิงห์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:39   อ่าน 511 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อนักเรียน : นายสุทธิดล คล่องดี
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,11:01   อ่าน 458 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายนรินทร์ ทองเดช 2. เด็กหญิงเรณู อินทิรักษ์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,10:51   อ่าน 692 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : 1. นายณัฐพล ช่างไชย 2. นางสาวธัญญาลักษ์ ชาภิรมย์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,10:47   อ่าน 518 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : 1. นายปฏิภาณ อินทร์ประสาท 2. นายปรีชา จิตรกุศล 3. นายภาราดล ศรีมังคละ 4. นางสาววรัญญา คำไพร 5. น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,10:43   อ่าน 489 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวัฒนา สีลาโล้
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,10:40   อ่าน 479 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายนัฐพงษ์ ศรีเพ็ญรัตน์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,10:04   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพงษ์ หลานวงษ์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,09:50   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวปพิชญา บรรดาศักดิ์,นางสาวปรารถนา วงคำแสง,นางสาวพรพิมล ทองเมือง,นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วไพลิน,น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,09:37   อ่าน 481 ครั้ง