ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

จดหมายข่าววิชาการ
คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 2/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 1/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 62
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารวิชาการสำหรับนักเรียน
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16 ก.ค. 62
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 16 ก.ค. 62
แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน 16 ก.ค. 62
แบบฟอร์มใบคำร้องขอย้ายนักเรียน 16 ก.ค. 62
ข่าวฝากจากกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายชุดพละ
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ปลาย ผมยาว
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ปลาย
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย ม.ปลาย
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ต้น
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย ม.ต้น
ข่าวการศึกษา
ร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอปากคาด
วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน)
The owl
ร้านบ้านริมโขง
Mr.house
ร้านปรีดาปลาจุ่ม
ร้านกินลมชมโขง
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน