ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชนากาน อินทขีณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสาลัด คำเหลือ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางอำนวย บุบผาโชติ
แม่บ้าน

นายนครฤทธิ์ คำพุทธา
พนักงานขับรถ