ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชนากาน อินทขีณี
ครูธุรการ

นายสาลัด คำเหลือ
ลูกจ้าง

นางอำนวย บุบผาโชติ
แม่บ้าน

นายนครฤทธิ์ คำพุทธา
พนักงานขับรถ