ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ร่างประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ด้วยวิธีประ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเตอร์เน็ต
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62