ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลจากการแข่งขันบึงกาฬทริปเปิ้ลเกมส์ครั้งที่1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่6 ชิงถ้วยรัฐมนตรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)