ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ได้รับมอบเกียรติบัตรด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจาก สพม.21
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขัน DANCERCISE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศการประกวดการออกกำลังกายที่มีการประยุกต์ใช้คีตะมวยไทย
ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัล NACC Awards 2019
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 รอบคัดเลือก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ"การสร้างคนดีมีวินัย" STARS STEMS
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลจากการแข่งขันบึงกาฬทริปเปิ้ลเกมส์ครั้งที่1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่6 ชิงถ้วยรัฐมนตรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)