เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารวิชาการสำหรับนักเรียน
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 155) 05 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดตารางเรียนตารางสอน (อ่าน 18) 03 ก.ย. 63
ประกาศเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่2/2563 (อ่าน 128) 05 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่1/2563 (อ่าน 121) 24 มิ.ย. 63
คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 31) 26 ส.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 442) 16 ก.ค. 62
แบบฟอร์มใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (อ่าน 477) 16 พ.ค. 62
แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน (อ่าน 445) 16 พ.ค. 62
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล (อ่าน 419) 16 พ.ค. 62