ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามประกาศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,16:35   อ่าน 81 ครั้ง