จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
กิจกรรมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับสภานักเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมกันจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 134 ครั้ง