จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
กิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดและวันเยาวชนแห่งชาติประจำ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดและวันเยาวชนแห่งชาติประจำ ปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมและแสดงออก 4 กิจกรรม คือ 1.การแข่งขันยิงจุดโทษ 2.ประกวดวงดนตรีสตริง 3.ประกวดDancercise 4.ประกวดร้องเพลงสากล ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 132 ครั้ง